Wettelijke meldingen

Wettelijke meldingen

Als onderdeel van uw verbinding met onze website, lees de volgende vermeldingen en gelieve deze na te leven.

 

1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van deze dienst is voorbehouden aan strikt persoonlijk gebruik. De presentatie en inhoud van de pagina's samen vormen een auteursrechtelijk beschermd werk dat eigendom is van Helios Web. 
Elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk op welk medium dan ook, is verboden. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker. 

De informatie in deze service is niet-contractueel en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

2 - PERSOONSGEGEVENS

De informatie die tijdens het gebruik van deze site wordt verzameld, wordt verwerkt in overeenstemming met de "computer en vrijheid"-wet nr. 78-17 van 6 januari 1978.
Deze zijn bedoeld voor Helios Web (hypnia France) en haar partners.
De informatie wordt gebruikt om de service te bieden en te verbeteren en om gebruikers beter te leren kennen.
Als de gebruiker geen nieuwe verzoeken wenst te ontvangen, moet hij deze aanvragen bij Helios Web.
Gebruikers hebben het recht om hun informatie in te zien, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen door te schrijven naar:

Helios Web (Hypnia)

Bat A Phénix - 118 route d’Espagne

31100 Toulouse

Gebruikers worden geïnformeerd dat bij het openen van deze site informatie tijdelijk in het geheugen of op hun harde schijf kan worden opgeslagen.
Gebruikers van de site erkennen dat ze op de hoogte zijn gebracht van deze praktijk en staan Helios Web (hypnia France) toe om deze te gebruiken.

 

3 - INFORMATIONS

De uitgever van deze site is Helios Web (hypnia France), een bedrijf met een kapitaal van 60.000 euro, RCS Toulouse 793 400 227, intracommunautaire btw-nummer FR46793400227, met hoofdkantoor in Bat A Phénix - 118 route d’Espagne, 31100 TOULOUSE - FRANKRIJK. Tel.:+31 20 241 7052

De hoofduitgever is de heer Samuel GALLOO
De hoofdredacteur is de heer Samuel GALLOO

  

4 - CONTACTEN

Voor vragen of reacties met betrekking tot de site kunt u contact met ons opnemen via e-mail op: contact@hypnia.nl.

 

5 - COPYRIGHT

© 2022 - Hypnia - Alle rechten voorbehouden.

 

6 - HYPERLINKS

Het bestaan van een hyperlink op de site www.hypnia.nl naar een andere site vormt geen aanbeveling of bevestiging van deze site of de inhoud ervan.

Als gevolg hiervan kan Helios Web (hypnia) niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie, meningen en aanbevelingen van deze derden.
Helios Web (hypnia) maakt het mogelijk om links naar de startpagina van zijn website te maken.
Aan de andere kant, voor zogenaamde "diepe" links naar een andere pagina van de site, zal een verzoek om een overeenkomst naar het hoofdkantoor moeten worden gestuurd.

 

7 - WIJZIGING VAN DE WETTELIJKE KENNISGEVING

Helios Web (hypnia) behoudt zich het recht voor om deze verklaring te allen tijde te wijzigen.
De gebruiker stemt er daarom mee in deze regelmatig te raadplegen.

 

8 - RECHT VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN BETWISTING

Het recht dat van toepassing is op de hypnia.nl site is het Franse recht.

 

9 - JURISDICTIE

Voor elk geschil wordt uitsluitend de bevoegdheid verleend aan de bevoegde rechtbanken.